Üye Sözleşmesi

Koago.Net internet kullanıcısının aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur. Koago.Net web sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları kabul etmiş sayılır.
Koago ®️  Üyelik Sözleşmesi
Bu sözleşme Koago.Net ®  internet sitesine üye olan kullanıcılar arasında aşağıda yazılı olan maddeler çerçevesinde akdedilmiştir. 
İLETİŞİM
Koago.Net ® ;   tel:  0232 332 05 01   mail:  info@koago.net    internet sitesi:  https://www.koago.net 'te  hizmet vermektedir.
 Üye: Üyenin kayıt için vereceği bilgiler  ve  Üyeye  Fatura kesmemiz için gerekli olan bilgileri  ;
 adı, soyadı, kendisine ait  telefon numarası, mail  adresi, T.C Kimlik No, Adresi .
Üye eğer şahıs şirketi  ise :  Vergi dairesi adı
Üye eğer Limited yada Anonim şirket ise : Ticari Ünvanı  ve  Vergi No
Bilgileridir.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu Sözleşme’nin konusu Koago.Net ® ’in sahibi olduğu internet sitesi https://www.koago.net® ‘en üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Koago.Net ® ‘te Yer Alan Kullanıcıların Oluşturduğu Tüm İçerik, Görüş Ve Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksiz Ve Değişmez Olduğu, Yayınlanması İle İlgili Yasal Yükümlülükler İçeriği Oluşturan Kullanıcıya Aittir.Bu İçeriğin, Görüş Ve Bilgilerin Yanlışlık, Eksiklik Veya Yasalarla Düzenlenmiş Kurallara Aykırılığından Hiçbir Şekilde Sitemiz Koago.Net ® Sorumlu Değildir.


https://www.koago.net® ’da yer alan ilanlar  3. Kişilerce oluşturulmuş olup içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu ve yayınlanması ile ilgili tüm yasal yükümlülükler, içeriği oluşturan kullanıcıya aittir.  https://www.koago.net® ilan içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanıcıları bu uyarıyı bu sözleşmeyi onaylayarak kabul beyan ve taahhüt eder. 
Üyeye  Fatura kesmemiz için gerekli olan bilgileri ve 
Üyenin kayıt için vereceği bilgiler ; adı, soyadı, kendisine ait  telefon numarası, mail  adresi, T.C Kimlik No, Adresi .
Üye eğer şahıs şirketi  ise :  Vergi dairesi adı
Üye eğer Limited yada Anonim şirket ise : Ticari Ünvanı  ve  Vergi No
Bilgileridir.
Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu https://www.koago.net® 'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Üye internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi en baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının ayni, fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunamaz.
Üye, https://www.koago.net® ve diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, https://www.koago.net® bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, https://www.koago.net® üyeye karşı, üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
https://www.koago.net® gerekliliğine inandığı takdirde, her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğini ayrıca müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, https://www.koago.net® 'un hiçbir sorumluluğu yoktur.
Üye veya üyeler daha önce başka bir ilan sitesinde yayınlamış oldukları veya yayında bulunan  ilan yada ilanların üzerinde , başka bir ilan sitesinin internet adresi,adı veya logosu bulunan ilan resimlerini  https://www.koago.net® 'da ilan verirken kullanamaz ve yayınlayamazlar.
Üyeler site içerisinde bulunan grafik veya sözel hiçbir bilgiyi, veri tabanlarını kopyalamayacağını ve başka bir amaç için kullanmayacağını, siteden edindiği bilgileri kullanarak https://www.koago.net® ile rekabet ortamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler site yönetiminin talep ettiği değişiklikleri ve düzeltmeleri yapmak zorundadır aksi takdirde site yönetimi bu değişiklikleri kendisi yapar ve bu durumdan ötürü hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir. Üyeler kendi hatalı bilgilendirmelerinden doğacak tüm zarardan sorumludur. 
https://www.koago.net® tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
https://www.koago.net® kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgileri toplanıp kullanabilir. https://www.koago.net® 'e  üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini https://www.koago.net müşteri hizmetleri çağrı merkezine yazılı olarak iletebilir.  https://www.koago.net® bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır.  https://www.koago.net® üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya https://www.koago.net® 'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, internet sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.  https://www.koago.net®   internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.
Bu bağlamda üye https://www.koago.net®  internet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. https://www.koago.net  sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya  https://www.koago.net® 'te kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
https://www.koago.net® üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Taraflar https://www.koago.net® 'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
SÖZLEŞMENİN FESHİ 
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya koago.net tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. https://www.koago.net® üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 
İHTİLAFLERİN HALLİ 
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda AYDIN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
YÜRÜRLÜK 
Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ve beyan ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
 
Emlak - İlan verme kuralları
İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır. Belirtilen bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link eklenmemesi gerekmektedir. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında https://www.koago.net®’in
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntüsünün içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
https://www.koago.net® 'te bir gayrimenkule ait sadece bir ilan verilebilir. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar girilmesi vb. nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilgili ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir. Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerinde olduğu belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte 2. ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemeli, kredi veya kooperatif borcu olan dairelerde fiyat olarak kooperatif kalan borcu veya bankaya ödenecek tutarın toplanarak fiyatın girilmesi gerekmektedir. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez. İlan tarihi 1 yıl ve eski olan ilanlar yayına alınamaz. Satılan / kiralanan ilanlar yayından kaldırılmalıdır. İlan verme aşamasında, https://www.koago.net®  tarafından belirlenmiş ilana ait bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. https://www.koago.net® hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.” 
Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve Portal’daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.
13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da ve 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
Vasıta - İlan verme kuralları
İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece araç / ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır. Belirtilen bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link eklenmemesi gerekmektedir. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan araca / ürüne ait olmalıdır.
İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, km, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır. https://www.koago.net®’te bir araca / ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.
Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar girilmesi vb. nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilgili ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir. Aynı marka ve modele ait farklı araçlar / ürünler için ayrı ilan girişi yapılması gerekmektedir. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
Platforma yapılan araç / ürün girişlerinde mutlaka mal sahibinin onayı alınmalıdır. Satılık veya kiralık araçlar / ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez. İlan tarihi 1 yıl ve eski olan ilanlar yayına alınamaz. Satılan / kiralanan ilanlar yayından kaldırılmalıdır. İlan verme aşamasında, ilana ait https://www.koago.net® tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir https://www.koago.net® hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da ve 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
 
İş İlanları - İlan verme kuralları
İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır. Belirtilen bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link eklenmemesi gerekmektedir. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar işe ait olmalıdır.
İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır. https://www.koago.net® 'te bir işe ait sadece bir ilan verilebilir. Girilen bir ilanın aynısı, ilkgirilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar girilmesi vb. nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilgili ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.
Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez. İlan tarihi 1 yıl ve eski olan ilanlar yayına alınamaz.
Aranan pozisyona eleman bulunması durumunda ilgili ilan yayından kaldırılmalıdır. İlan verme aşamasında, ilana ait https://www.koago.net® tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. https://www.koago.net® hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
Telif Hakları :
koago.net sitesinin tüm hakları koago.net sitesine aittir. koago.net sitesinin içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, ilan fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal hukuki mevzuat tarafından korunmaktadır. Bu ürünlerin hiçbiri, koago.net izni olmadan kullanılamaz. Bu ürünlerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmıştır.
koago.net Portalı Kullanım Şartları ve Yükümlülükleri :
 1. koago.net sitesine  ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu,  Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcı kendisine ait kullanıcı adı ve şifreyle yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. Kullanıcı kendi şifre ve kullanıcı adını bir başkasına vermemeyi taahhüt eder. Bununla ilgili hukuki yaptırımlar İşbu ‘Sözleşme’de yer almaktadır.
 2. Üye’ler koago.net portalında hukuka yaraşır eylem ve davranış içinde bulunmalıdırlar. Üye’lerin koago.net sitesinde gerçekleştirdikleri her türlü fiil ve eylemden doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.
 3. Üye’ler koago.net içerisinde bulunan materyalleri(ilan, metin, makale, yazı, resim, link, kodlamalar, alan ve alt alan adları yapısı, dosya, klasör, veritabanı bilgileri, yardım ve diğer kategoriler, üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası ve kullanım koşulları, videolar ve hertürlü yazılı, görsel ve işitsel öğeler) kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, başka bir siteye veya üçüncü bir şahısa vermeyeceğini, başka bir yerde kullanmayacağını gerek bu yollarla gerekse başka eylem, fiil ve davranışlarla koago.net sitesine direk veya dolaylı rakip olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 4. koago.net Üye’lerin site veritabanına ilan eklemesi ve diğer kullanıcıların bu ilanları incelemesi, izlemesi prensibine göre çalışmaktadır. koago.net Üye’lerin görüntülediği ve yüklediği içeriğin hukuka uygun olup olmadığını, doğruluğunu ve güvenilirliğini hiçbir şart ve koşulda kesinlikle garanti etmemektedir. Bu sebepten doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmemektedir.
 5. koago.net içerisinde üçüncü şahısların sunduğu hizmetlerden, Üye’lerin gönderdiği ilan ve içeriklerden koago.net çalışanları, iş ortakları, yöneticileri, pazarlamacıları kesinlikle sorumlu tutulamaz.
 6. Üye’ler koago.net  üzerinde T.C kanunlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağını, haksız rekabet ve kazanç elde edecek fiil ve davranışlarda bulunmayacağını, koago.net sitesinin ve üçüncü şahısların kişilik ve ticari itibarına tecavüz etmeyeceğini, koago.net sitesini manipüle etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. koago.net üye’lerin üye kayıt aşamasında ve sonrasında gönderdikleri gizli ve özel bilgileri “Sözleşme” ve “Gizlilik Politikası” kararları doğrultusunda kullanabilir, paylaşabilir, açıklayabilir ayrıca ziyaretçilerin ve Üye’lerin koago.net sitesini ziyareti ve üyeliği esnasında elde ettiği her türlü veriyi analiz ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak veya daha iyi hizmet sunmak amaçlı kullanabilir.
 8. koago.net Portalı dahilinde bulunan içeriği, Kullanım Şartları, Sözleşme, Gizlilik Politikası dahil istediği zaman kimseye danışmadan ve mehil vermeden koago.net sitesinde duyurarak değiştirebilir.
Fikrî Mülkiyet Hakları
 1.  koago.net sitesinin (tasarımı, arayüzü, metin, imge, html, php kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (koago.net) telif haklarına tabi çalışmalar) koago.net  sitesine ait olarak ve/veya koago.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, koago.net hizmetlerini, koago.net bilgilerini ve koago.net sitesinin telif haklarına ait çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının koago.net sitesinin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı koago.net sitesinden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 2. koago.net sitesinin hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, alt alan adları, ticari görünümü veya  sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ,tüm hakları saklıdır.
 3. Kullanıcılar, koago.net sitesinin Marka ve Logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu ‘Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilin de doğacak hukuki işlerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ‘Sözleşmeden doğan ve / veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde, hallinde, Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Kullanım Koşullarının Kabulü ve Tasdik Edilmesi
Kullanım Koşulları  koago.net  tarafından koago.net  sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Üye’ler bu kullanım şartlarını koago.net portalını kullanmakla kabul ve onaylamış olmaktadırlar. koago.net istediği zaman kullanım koşulları ve şartlarında değişikliğe gidebilir bu değişiklikler  koago.net  sitesinde yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.